Icon Rotation - Np. zegar analogowy

Icon Rotation - Np. zegar analogowy

1. Wstęp

Niniejsza instrukcja pokazuje krok po kroku jak wykorzystać obiekt Icon Rotation. Podstawowe informacje o tworzeniu nowego projektu, można znaleźć we wcześniejszych instrukcjach. Dołożyliśmy wszelkich starań aby opis był jak najbardziej dokładny i rzetelny jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisie oraz za niewłaściwe działanie lub szkody spowodowane przez używanie oprogramowania.

2. Zacznijmy tworzyć projekt

W pierwszej kolejności musimy przygotować sobie grafikę która będzie stanowiła podkład oraz ikonę którą będziemy chcieli obracać. W tym przykładzie będzie to analogowy zegar ze wskazówką.

IMG
IMG

Na bazie pliku wskazówki trzeba wygenerować plik ICO. Aby to zrobić należy posłużyć się programem DW_ICON.exe który dostępny jest wraz ze środowiskiem SDK.

IMG

Po uruchomieniu programu należy wybrać „Select the path of image file” i wskazać folder w którym znajduje się plik z ikoną.

IMG

Nazwa pliku powinna zaczynać się od liczby która będzie jednocześnie definiowała indeks danego obrazu w pliku ICO. Może być to tylko liczba "0.bmp", lub nazwa w postaci „0 wskazowka duza.bmp”.

IMG

Po zaimportowaniu widzimy listę plików wraz z przypisaną pozycją w pliku ICO.

IMG

Następnie wybieramy „Create the new ICO file” i naciskając „Build ICO” podajemy nazwę i miejsce gdzie ma zostać zapisany nowy plik ICO. Aby mieć bezpośredni dostęp do pliku w projekcie SDK plik ICO należy zapisać w folderze DWIN_SET danego projektu, natomiast nazwa pliku musi zaczynać się od liczby w zakresie 23..127 (np. „30 wskazowka.ico”).

IMG

Po przygotowaniu pliku ICO który wykorzystamy w naszym projekcie możemy przejść do tworzenia nowej aplikacji. Ładujemy nasze tło a na nim umieszczamy obiekt „Icon Rotation” (dodatkowo po prawej i lewej stronie zegara dodano pola Incremental adjustment, aby sprawdzić działanie wskazówki oraz Data Variable).

IMG

Dla wszystkich obiektów ustawiamy ten sam adres VP który będzie przechowywał wartość zmiennej odpowiedzialnej za pozycję wskazówki (w tym przykładzie VP=0x0010). Na liście „ICON file” pojawią się wszystkie pliki ICO znajdujące się w katalogu DWIN_SET (o numerach 23..127). Wybieramy nasz „30 wskazowka.ico”. Następnie w miejscu ICON ID wybieramy konkretną ikonę z pliku jaką chcemy wykorzystać (mamy tylko jedną o adresie 0).

IMG

Kolejnym krokiem jest określenie osi obrotu naszej ikony. Wskazujemy myszką i naciskamy LPM. Współrzędne są zapisane do projektu.

IMG

Następnymi parametrami są:

- Initial VAR Value – minimalna wartość zmiennej

- End Var Value – maksymalna wartość zmiennej

- Initial Rotation Angle – początkowy kąt od jakiego startuje obrót ikony

- End Rotation Angle – końcowy kąt do jakiego obraca się ikona.

Wpisując początkowy i końcowy kąt ikony należy zwrócić uwagę, że przyjmuje ono wartość 0-720 czyli z krokiem co pół stopnia.

- Icon Display mode – Transparent – kolor piksela w lewym górnym rogu jest traktowany jako przeźroczysty

- Background display – tło jest wyświetlane

- VP_Mode – INT – zmienna dwu bajtowa, High Byte – zmienna jedno bajtowa, starszy bajt VP, Low Byte – zmienna jedno bajtowa, młodszy bajt VP.

- Initial Value – wartość początkowa.

IMG

Teraz generujemy plik konfiguracyjny i wgrywamy na kartę SD.

IMG

Efekt finalny prezentuje się następująco:

IMG

Aby zmienić wartoć wskazywaną przez wskazówkę poprzez UART należy wysłać ramkę w postaci: #5A#A5 #05 #82 #00#10 #00#2D

gdzie:

#5A#A5 – nagłówek ramki

#05 – ilość bajtów jaka będzie dalej wysłana

#82 – zapis danych do pamięci zmiennych

#00#10 – adres zmiennej do któej zapisujemy

#00#2D – zapisywana wartoć #2D=45

Cały projekt zawarty w tej instrukcji jest do pobrania tu: Ico_rot.zip.

Related Posts:

Odpowiedz

* Imię
* E-mail: (Nie publikowane)
   Strona www URL strony: http://)
* Komentarz
Wpisz kod z obrazka